četrtek, 10. april 2014

Liturgija cvetne nedelje

I. Z leviti

I. Priprava
I. I. Pri oltarju je na listni strani (desni) pripravljena belo pogrnjena mizica z oljkami. Na njej naj bo tudi umivalnica in brisača.
I. II. Poleg mizice naj bo križ za procesijo s trakovi za pritrditev oljk.
I. III. Na evangeljski strani (levi) naj stojijo stojala (pulti) za diakone, ki  bodo peli pasijon.

II. Obleka
II. I. mašnik: amikt, alba, pas, vijolična štola, pluvijal.
II. II.  subdiakon: amikt, alba, pas.
II. III. diakon: amikt, alba, pas, vijolična štola.
Opozorilo: Vsi so brez manipljev.

III. Opravilo
Pristop je enak kot pri običajnih nedeljah, s petjem: Asperges me... Zatem mašnik pristopi k oltarju in gre z levitoma ob straneh k misalu. Subdiakon stopi med prvo prošnjo po knjigo za berilo. Pred in po berilu poklekne pred oltarjem, na koncu pa pred mašnikom, da mu poljubi roko. Potem odda knjigo in se vrne na svoje mesto. Diakon gre po evangeljsko knjigo in jo nese na sredo oltarja. Zatem se vrne na mašnikovo desnico ter mu ponudi kadilo, rekoč: Benedicite, pater reverende… Medtem mu drži rob plašča.

Blagoslov oljčnih vejic


IV. Delitev oljk
Levita poklekneta na zgornjo stopnico in prejmeta oljko. Nato vstaneta in stopita ob mašnika. Diakon podaja mašniku oljke, subdiakon pa drži rob plašč. Delitev se začne vedno na listni strani. Ljudstvo dobi oljke pri obhajilni mizi. Po deljenju si mašnik umije roke.

Delitev oljčnih vejic


V. Procesija
Po tistem ko si duhovnik umije roke, odmoli še antifono in prošnjo. Po tem se zažge kadilo. Zatem se subdiakon prikloni mašniku in gre k mizici po križ in stopi med strežnika nekaj korakov od oltarja. Diakon izroči s poljubom oljko mašniku, vzame svojo v levico, desnico pa položi na prsi in se obrne k ljudstvu ter zapoje: Procedamus in pace. Mašnik in diakon se pokrijeta in gresta v procesijo. Kot prvi hodi kadilničar, za njim subdiakon s križem, ob njegovih straneh pa strežnika s svečama. Za njimi moški in fantje, bogoslužni zbor zaključijo dekleta in žene. Procesija gre skozi vrata in odide enkrat okoli cerkve.  Ko se procesija vrača, stopi nekaj pevcev v cerkev in ko se vrata zapro, začno peti prvo kitico: Slava ti, hvala in čast, o Kralj naš, Kristus rešitelj…, do konca. Duhovnik in ljudstvo pa zunaj cerkve to ponovi. Prav tako se pojejo vse druge kitice izmenično, le da ljudstvo zunaj ponavlja le Slava ti… Zatem subdiakon s spodnjim koncem križa potrka na vrata, ta se odpro in sprevod stopi v cerkev in poje: Ko je stopal Gospod v … Po procesiji si mašnik obleče plašč in vsi trije si nadenejo maniplje.Pred cerkvenimi vrati in petje: Gloria laus

VI. Maša
Ko subdiakon poje v berilu besede In nomine Jesu…, poklekne na eno koleno, vsi drugi pa pokleknejo na obe koleni do infernorum.

VII. Trpljenje
Trpljenje pojejo trije diakoni, oblečeni v albe s štolami in maniplji. Vsak ima svojo knjigo. Pred oltar stopijo kronist na desno, pevec za množico (turba) na levo in Kristus v sredino. Tam pokleknejo ter se razvrstijo vsak k svojemu pultu na evangeljski strani, roke držijo sklenjene na prsih. Po končanem petju se diakoni vštric postavijo pred oltarjem in pokleknejo, ter se napotijo v zakristijo. Po tem mašnik in levita oddajo oljke. Subdiakon prinese knjigo in mašnik moli na sredi oltarja: Munda cor…. in Jube, Domine … Pri evangeliju diakon izpusti Dominus vobiscum … in Sequentia …, a takoj pokadi knjigo in poje: Altera autem … Mašnik z oljko v roki stoji obrnjen kakor je običajno pri evangeliju. Maša se po tistem nadaljuje, kakor poteka slovesna maša.

Petje trpljenja
II. Brez levitov

I. Blagoslov oljk
Mašnik s strežniki pristopi k kropljenju. Zatem gre k oltarju in ga poljubi na sredi. Na listni strani poje ali bere evangelij in vse ostalo. Prav tam moli tudi Munda corin Jube, Domine… Zatem sledijo blagoslovne prošnje. Mašnik drži sklenjene roke tudi med hvalospevom. Pri Sanctus se prikloni in pri Benedictus se prekriža.

II. Delitev oljk
Po zadnji prošnji mašnik stopi na sredo oltarja. Če ni nobenega drugega duhovnika, takrat strežnik položi oljke za mašnika na oltar. Mašnik stopi na sredo oltarja, poklekne na obe koleni, si vzame oljko, jo poljubi in izroči strežniku. Zatem se vrne h knjigi in bere antifone, če jih zbor ne poje, drugače začne takoj deliti oljke. Pri deljenju strežnika stojita ob straneh in držita pluvial. Ljudstvo prejme oljke pri obhajilni mizi. Zatem si mašnik umije roke in odmoli še zadnjo prošnjo. Ta čas strežnik priveže oljčno vejico na procesijski križ.

III. Procesija
Procesija je enaka tisti z leviti, le da križ nese strežnik. Mašnik z desnico drži oljko, z levico pa knjigo, iz katere polglasno moli antifone izmenično s strežnikom. Pred cerkvenimi vrati obred poteka enako, kakor je zapisano zgoraj.

IV. Maša
Mašnik se preobleče v mašna oblačila. Trpljenje bere na evangeljski strani. Med branjem v roki nima oljke, lahko pa jo imajo strežniki.

Prim.: Luskar, Anton 1944: Obredni priročnik. Ljubljana: Mladinska knjiga, str.: 253 – 256.

Ni komentarjev:

Objava komentarja

AdDominum

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...