ponedeljek, 29. december 2014

Ob koncu letaPo miru božičnega praznika novo leto kar kliče po načrtovanju in preverjanju dosedanjega dela. Še danes mi po glavi hodijo besede župnika, ki je letos na četrto adventno pridigal o sv. Janezu Krsniku. O tistem, ki je izgubil glavo, ker ni poznal »novega usmiljenja« Kasperjevega kova. Rekel je nekaj takega: »Kaj je ljubezen? Ljubezen je trajno žrtvovanje samega sebe za Boga in bližnjega.« 

Kljub stalnemu in kakovostnemu delu za blog se je letos naše delo začelo s težavami. Začetno negotovost je dokončno pokopal žled, ki je zamrznil prvo sveto mašo, ki smo jo bili pripravljeni organizirati. Nato smo se končno odločili in po precejšnjem trudu pripravili prvo javno tradicionalno sveto mašo v Ljubljani, darovano v času po izdaji motu propria Summorum Pontificum. Bilo je konec junija. Od takrat do danes smo v Dravljah organizirali štiri tradicionalne latinske maše. Dve od teh sta bili peti (missa cantata), dve pa brani ali tihi (missa lecta) s spremljajočim petjem. Šele nazadnje je končno maševal duhovnik, prihajajoč iz ene od slovenskih škofij. 

Blog je v tem času obratoval po načrtih in se ustavil pri 105 objavah. Izpostaviti velja naše pisanje o izredni sinodi o družini, vrednem prejemanju svetega obhajila in nekaj člankov, ki so se dotikali domačih tem ter grehov Sodome. 

Poseben uspeh je izdaja novih malih misalov za ljudstvo, Pijevega katekizma in priročnika za ministrante.
Kako naprej? Gotovo bo letos še potrebno pisati o sinodi in z njo povezanimi temami. Blog bo nadalje deloval nespremenjeno.

...luč v razsvetljenje poganov...
Svete maše bomo organizirali dalje in skušali pomagati tudi ostalim laikom ali duhovnikom, da jih organizirajo iz svojega naslova.

Načrtovani projekti so tečaj ministriranja, izdaja priročnika za zakristane, izdaja otroških katekizmov in morda prevod kake knjige.

Ne glede na vloženo delo in rezultate, je osnovno poslanstvo bloga že bilo doseženo. Gre za prebitje železnega zidu tišine o sveti tradiciji rimske Cerkve. Krizo žensk lahko na kratko opredelimo z izjavo, da jim v odraščanju skoraj nikoli ni bila predstavljena lepota materinstva in poročenosti. Krizo duhovništva pa s tem, da duhovnikom v zadnjih desetletjih nikoli ni bil predstavljen zaklad izročila.

Nadaljevanje in uspeh našega dela je odvisen tudi od finančnih sredstev. Tako vsem, ki vam je naše delo pri srcu, a se ne zmorete aktivno vključiti vanj, dajemo možnost, da nam pomagate s sadovi lastnega dela. 

Za vse člane in dobrotnike Juventutem Slovenija bo 8. januarja v župniji Mala Nedelja darovana sveta maša po rimskem misalu sv. Janeza XXIII. Duhovnih sadov te svete daritve postanete deležni tako, da nam pomagate, kakor morete, tako denarno kakor molitveno.Ad maiorem Dei gloriam!

ponedeljek, 22. december 2014

Božično darilo bralcem - katekizemEkipa piscev bloga Ad Dominum svojim bralcem ob božičnem prazniku podarja posebno darilo. Gre za digitaliziran slovenski prevod Katekizma papeža sv. Pija X. ali pogovorno Pijevega Katekizma. Prvotno je bil izdan v latinskem jeziku, in sicer leta 1908, slovenski prevod pa je bil natisnjen leta 1930. 

Pijev Katekizem predstavlja klasično delo, ob katerem se je v 20. stoletju oblikovalo nešteto katoliških vernikov. Glavna značilnost omenjenega dela je kratko in jasno podajanje celotnega nauka katoliške Cerkve.
Vsem bralcem bloga Ad Dominum želimo duhovno plodovito branje. 

Poleg tega priporočamo izposojo ali nakup dveh odličnih del, ki sta bili v letošnjem letu prevedeni v slovenščino. Prvo delo je znamenita razprava Josepha Ratzingerja (Benedikta XVI.) z naslovom Duh liturgije (prva izdaja leta 2000, slovenski prevod 2014 pri Slomškovi založbi). Drugo delo pa je poglobljena teološko-pastoralna študija milanskega kardinala Angela Scole o družini z naslovom Poročna skrivnost (prva izdaja 2000, slovenski prevod 2014 pri Mohorjevi družbi v Celju), ki jo je prevedel sedanji ljubljanski metropolit Stanislav Zore. Naj tudi ti dve deli slovenskemu človeku odpreta nova obzorja in utrdita prepotrebno zvestobo do Cerkve, Kristusove neveste. 

https://drive.google.com/file/d/0BzspuvtTSZ6RUXlzajRaTThkNVk/view?usp=sharing

četrtek, 18. december 2014

Obhajilo "na roko" olajšuje skrunjenje svetega Rešnjega telesaNa blogu Ad Dominum smo v zadnjih mesecih večkrat pisali – to bomo počeli še naprej – o nesprejemljivosti ali vsaj o inherentni slabosti sodobnega podeljevanja sv. obhajila na roko vernikov. V prispevku škofa Schneiderja je bilo jasno pokazano, da tak način podeljevanja Gospodovega Telesa ne izkazuje dolžnih zunanjih znakov čaščenja, ki smo jih dolžni našemu Bogu. Ta praksa posledično povzroča tudi upad vere v samo resnično prisotnost Kristusa pod podobo kruha. Čeprav so argumenti škofa Schneiderja (kot tudi slovenskih duhovnikov, ki so takemu načinu podeljevanja že od samega začetka nasprotovali) zelo jasni in prepričljivi, pa jih je verjetno marsikdo mimogrede odpravil s tem, da gre za visokodoneče teoretiziranje, ki z realnostjo nima veliko skupnega. Mar ni pomembno le to, s kakšnim srcem oziroma s kakšno pripravljenostjo človek pristopi k zakramentu? Mar nasprotniki sodobnega podeljevanja obhajila niso le neki nostalgiki, ki nočejo sprejeti napredka? In končno, zdi se, da »tradicionalisti« zastopajo pravzaprav čisto farizejski odnos, ki ga vendarle najbolj biča Gospod sam. Taki ugovori so se verjetno pojavili marsikateremu vernemu katoliku, ki je bral objavljene zapise. 

Na prvi pogled se ti pomisleki slišijo zelo lepo in celo »krščansko«, a dejansko ne razodevajo ničesar razen plitkega razumevanja vere, ki izvira iz napačnega prepričanja, da je mogoče ločevati vsebino in obliko oziroma da slednji dve kategoriji obstajata sami zase. Člani Juventutem Slovenija pa mislimo ravno nasprotno. Verjamemo, da še kako velja rek »lex orandi, lex credendi«, to je, da sta forma in vsebina medsebojno povezani. To ne pomeni, da smo prepričani, da je oblika vse in da se za lepo zunanjostjo vedno skriva tudi lepa notranjost. Človek je grešno bitje, ki je še kako sposobno svoje grehe in napake skrivati za lepo »fasado«. To so v Kristusovih časih počeli farizeji, dogaja pa se seveda tudi današnjim kristjanom. A to še ne pomeni, da je z lepo obliko nekaj samo po sebi narobe, temveč le to, da smo ljudje po svoji grešnosti sposobni tudi to zlorabiti oziroma za njo skriti svoje pomanjkljivosti (tudi pred samim seboj). Nasprotno pa vsekakor velja, da grda forma izkazuje tudi notranje pomanjkljivosti. Ponazorimo to z nekoliko banalnim primerom. Predstavljajmo si človeka, ki pogosto preklinja druge in Boga, se nasilno vede, popiva, živi razbrzdano itd. Mar kateri izmed zgornjih kritikov resnično meni, da se za takim obličjem skriva lepa notranjost? Oglejmo si sedaj ta spoznanja na primeru prejemanja sv. obhajila.

Pri prejemu zakramenta je vsekakor bistvena notranja pripravljenost. A iz te pripravljenosti bo, če je ta seveda prava, nujno izšlo tudi neko zunanje delovanje, saj je človek telesno bitje, ki živi v prostoru in času. Zakaj bi bilo verniku, ki hrepeni po prejemu Telesa našega Odrešenika težko le-tega še posebno tudi zunanje počastiti? Že zdravorazumsko velja ravno nasprotno – resnična notranja pripravljenost bo nujno imela vpliv tudi na zunanje delovanje. Če zunanje delovanje izostane, slednje pomeni pač le to, da tudi z notranjostjo nekaj ni bilo v redu. Toda to še ni vse, saj sta vsebina in oblika, kot smo videli, medsebojno povezani in vplivata druga na drugo. Tako bo pri marsikom lepa in dobra oblika (v tem primeru način sprejemanja sv. zakramenta) delovala tudi na njegovo notranjo pripravljenost ter jo izboljšala.

Seveda velja tudi obratno – slaba oblika ima slabe posledice za vsebino. To se danes zelo jasno kaže v odnosu, ki ga imajo verniki do sv. oltarnega zakramenta. Le koliko slovenskih katolikov zares verjame, da prejemajo resnično Telo našega Gospoda? Odgovor na to vprašanje ve le Bog, a številni zunanji znaki kažejo, da je te vere vedno manj. Nespoštljivo prerivanje v vrsti, pomanjkanje kakršnihkoli zahtevanih globokih priklonov, verska brezbrižnost, upad duhovnih poklicev in opuščanje nedeljske dolžnosti jasno kažejo na to. Sam se večkrat spomnim na pokojnega duhovnika, ki je nekoč otrokom, ki so še nekaj minut pred prejemom zakramenta glasno klepetali, mirno odgovoril, da jih ne bo obhajal, ker preprosto niso v vrednem stanju. Koliko je še takih duhovnikov? Zdi se, da danes številni podeljujejo obhajilo »kot po tekočem traku«, pri čimer je cilj samo ta, da gre vse čim prej mimo. Rezultati se kažejo v vedno večjem skrunjenju Kristusovega telesa, ki je čedalje bolj očitno. Tako se je avtorju teh vrstic pred kratkim zgodilo, da je na poti do domače cerkve naletel na dve odvrženi hostiji, ki sta ležali na betonu, izpostavljeni pohodnim čevljem, živalim, vremenskim pojavom in nasploh vsakršnemu sramotenju. Kako sta se znašli tam, seveda ni znano. Za to, da sta se sploh lahko znašli tam, pa je bilo nujno, da jih je duhovnik tistima, ki sta jih odvrgla, položil na roke, ta pa sta jih nato odnesla iz cerkve in odvrgla na pot. 

Pred nekaj meseci (8.6.2014) je podoben primer opisala tudi gospa v pismih bralcev v tedniku Družina. Citiramo pismo:

Zaščitimo Najsvetejše!

V prvih stoletjih krščanstva je veljalo pravilo »sveto svetim«, kar je bilo v skladu z Jezusovim naukom, naj svetega ne mečemo pred svinje; mi bi rekli, v evangeljskem smislu, naj ga ne vržemo psom. Ali ste se že kdaj vprašali, kako je s tem pri nas danes, kako je v moji in tvoji župniji?

Po – za mnoge vernike – zelo lepo pripravljeni birmanski slovesnosti smo v naši župnijski cerkvi v klopeh in pod klopmi, kjer so sedeli birmanci in botri, na našo veliko žalost našli več posvečenih hostij, ki so jih ljudje vrgli kar po tleh.

V začudenju in strme smo pokleknili in molili Gospoda Jezusa ter se hkrati spraševali, kako je to mogoče? Se je zgodilo iz malomarnosti, iz nevednosti ali iz hudobije? Iz nevere prav gotovo.

Po nauku katoliške vere, kdor ne veruje, da je v posvečeni hostiji resnično navzoč živi Bog, ne sme pristopiti k svetemu obhajilu, pa četudi bi bil prvoobhajanec, birmanec, boter, starš ali celo duhovnik … Seveda ne more pristopiti, kdor ni krščen, ni bil pri sveti spovedi ali ni krčansko poročen, če živi zakonsko življenje.

Zgodi se celo, da se kakšen boter zaradi drugih čuti nekako prisiljen, da mora pristopiti k sv. obhajilu, a ker hkrati ve, da ga v srcu ne more prejeti, ga potem brezvestno vrže po tleh…

Sprašujem se, kaj naj s temi čudnimi botri brez vsakršnih krščanskih idealov in vrednot, ki jih otroci ali pa predvsem starši »najamejo« zlasti zaradi darov in denarja. Mislimo, da je že zadnji čas, da se tovrstno botrstvo čimprej ukine, saj dela razumevanju zakramentov več škode kot koristi.

Ob pogrebih pridejo k sveti maši od vsepovsod vsemogoči ljudje, ki včasih sploh ne vedo niti, kaj je sv. maša, niti, kaj sv. obhajilo, niti, kako se je česa treba udeležiti.

Če kristjani nismo sposobni poučiti svojih nevernih in brezbrižnih sorodnikov, da je sv. obhajilo nekaj zelo svetega in božjega le za vernike, je potrebno prositi naše škofe, naj ob določenih sv. mašah sv. obhajilo ukinejo. Verniki, ki pa po njem resnično hrepenijo, ker brez njega ne morejo krščansko živeti, ga bodo lahko prejeli po sv. maši ali ob kakšni drugi priložnosti.
Katehistinja, naslov v uredništvuKljub naši zgroženosti smo takrat ostali tiho, da bi videli, če bo kdo povzdignil glas. Opazili smo le tišino…

Tukaj se samo od sebe postavi vprašanje, kako naj laik, ki naleti na odvrženo sveto hostijo, primerno ravna. Gotovo je to stvar, ki terja obsežnejši članek, ki ga bomo še pripravili v prihodnosti, tukaj pa sedaj zelo na kratko.

Laik, ki v cerkvi ali izven nje najde sveto hostijo, naj jo s kakim robcem, če ga ima, pobožno pobere. Mesto, kjer je hostija ležala, je nujno politi z vodo ali z mokrim robcem očistiti. Robec je nato potrebno oprati ali pustiti močiti in to vodo zliti na posvečeno zemljo ali vreči v ogenj. Če je človek v stanju prejeti Najsvetejše, lahko hostijo poljubi in tudi zaužije. V kolikor je hostija v slabem stanju ali ne vemo, kje je bila, lahko tudi hostijo damo v posodico z vodo, da se posvečena hostija razgradi in kakor zgoraj omenjeno vodo zlijemo na posvečeno zemljo. Možnost je seveda hostijo odnesti tudi k duhovniku.

Zadoščujmo torej za vse žalitve, ki jih je deležen najbolj ubogi med ubogimi, Ujetnik ljubezni. 

Hvaljen bodi Jezus Kristus v Najsvetejšem oltarnem zakramentu!

AdDominum

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...