četrtek, 23. februar 2017

Obred za blagoslov vode Alfonz Marija Stickler je bil kardinal avstrijskega rodu. Umrl je leta 2007.  Bil je velik zagovornik tradicionalnega gibanja in član skupine devetih kardinalov, ki so na prošnjo sv. Janeza Pavla II. leta 1986 soglasno razrešili papežev dvom o legitimnosti in svobodi tradicionalne liturgije.
Nekoč je na vprašanje o blagoslovu vode dejal: "Ko sam blagoslavljam vodo, nikoli ne uporabljam novega obreda. Uporabljam stari obred. Zakaj? Prizadevam si ustvariti sveto vodo, ne pa vesele vode". Naj bo torej obred javno dostopen vsem duhovnikom.

Ob nedeljah, in kadarkoli je treba, se pripravi v cerkvi ali v zakristiji sol in čista voda, ki naj se blago­slovi; duhovnik se obleče v superpelicej in vijolično štolo; najprej reče:

V. Naša pomoč je v imenu Gospodovem.

O. Ki je ustvaril nebo in zemljo.

Nato takoj prične z zarotovanjem soli:


Zarotim te, tvar soli, pri živem Bogu, pri pravem Bogu, pri svetem Bogu; pri Bogu, ki te je po preroku Elizeju dal vsuti v vodo, da je ozdravela od nerodovitnosti; da boš sol zarotena v blagor verujočim; da boš vsem, kateri te bodo rabili, v telesno in dušno zdravje; da s kraja, na katerem te bodo sipali, pobegne in se umakne vsako slepilo in zloba ali zvitost vražje prevare in vsak nečisti duh, zaroten po njem, ki bo prišel sodit žive in mrtve, in svet z ognjem. O. Amen.

Molimo.                                             Molitev.


Tvojo neizmerno blagost, vsemogočni večni Bog, ponižno prosimo, da to tvar soli, ki si jo dal v porabo človeškemu rodu, s svojo mi­lostno dobrotljivostjo blago sloviš in po sve­tiš: naj bo vsem, kateri jo bodo rabili, v dušni in telesni blagor; in karkoli se nje dotakne ali z njo posuje, naj bo brez vsake nečistoče in brez vseh napadov zlobnega duha. Po Gospodu.

O. Amen.

Zarotitev vode; takoj se reče:


Zarotim te, tvar vode, v imenu Boga Očeta vsemogočnega, v imenu Jezusa Kristusa, Sina njegovega, Gospoda našega, in v moči Svetega Duha: da postaneš zarotena voda, s katero naj se prežene vsa oblast sovraž­nikova, in da boš mogla izruvati in iztrebiti sovražnika samega in njegove odpadle angele, z močjo istega Gospoda našega Jezusa Kristusa: ki bo prišel sodit žive in mrtve, in svet z ognjem.  
O. Amen.
 
Molimo.                                             Molitev.


O Bog, ki si v zveličanje človeškega rodu vse največje skrivnosti osnoval na tvari vode: pomagaj milostno, ko te kličemo, in tej tvari vode, pripravljeni za mnogotero očiščeva­nje, vlij moč svojega blago slova; da bo kot tvoja stvar, ki služi tvojim skrivnostim, prejela učinek tvoje božje milosti, ki naj odganja zle duhove in odvrača bolezni; da bo vse, kar bo v hišah ali krajih vernikov ta voda pokropila, brez vsake nečistoče, in obvarovano vsake ško­de: naj ne bo ondi kužnega duha, ne kvarnega zraka: vsako zalezovanje skritega neprijatelja naj odstopi, in če je kaj takega, kar nasprotuje blaginji prebivalcev ali njih miru, naj se po kropljenju te vode umakne: da bo zdravje, ki ga izprosimo s klicanjem tvojega svetega imena, varno pred vsemi napadi. Po Gospodu.  
O. Amen.

Tukaj naj trikrat vsuje soli v vodo v podobi križa in enkrat reče:

Sol in voda naj se pomešata v imenu O četa in Si na in Svetega Duha. O. Amen.

V. Gospod z vami. O. In s tvojim duhom.

Molimo.                                             Molitev.


O Bog, nezmagane moči delivec, nepremag­ljivega vladarstva kralj in vedno veličastni zmagoslavitelj: ki sile nasprotnega go­spostva ukrotiš, ki besnost rjovečega sovražnika premagaš, ki sovražne krivice mogočno streš, tebe, Gospod, trepetaje in ponižno prosimo in rotimo: Ozri se milostno na to svojo tvar soli in vode, poveličaj jo blagodejno in posveti z roso svoje dobrote; da se povsod, kjer bo kropljena, na klicanje tvojega svetega imena odvrne vsaka sovražnost nečistega duha in daleč prežene strah pred strupeno kačo; nam pa, ki prosimo tvoje usmiljenje, naj povsod milostno pomaga navzočnost Svetega Duha. Po Gospodu našem Jezusu Kristusu, tvojem Sinu: Ki s teboj živi in kraljuje v edinosti istega Svetega Duha, Bog na vse veke vekov.
O. Amen.


Ni komentarjev:

Objavite komentar

AdDominum

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...