četrtek, 23. avgust 2018

Kako ponovno uvesti obhajilo klečeVerjetno se je marsikdo, ki je prebral številne teološko pomembne razloge za prejem svetega obhajila kleče, vprašal, kako bi to prakso spet bilo mogoče obuditi oz. razširiti. Seveda se sprememba mora najprej začeti pri vsakemu posamezniku osebno, določbe Cerkve vsem katoličanom namreč izrecno dovoljujejo tak način prejemanja obhajila. Očetje in matere lahko v tej smeri vzgajajo svoje otroke, drugi pa s tem seznanijo svoje prijatelje in sorodnike. Za večjo razširitev te prakse pa lahko najbolje poskrbijo duhovniki in seveda škofje. Zaslužni papež Benedikt XVI. je delil obhajilo le kleče in na usta, da bi katoličane spodbudil k takemu načinu prejemanja obhajila ter posledično k poglobitvi odnosa do Najsvetejšega.

Pri tem se moramo zavedati, da ti poskusi nikakor niso vnaprej obsojeni na neuspeh. Želja po počastitvi Jezusa v Najsvetejšem je namreč naravno vpisana v naše srce, večina vernikov prejema obhajilo na sedanji neprimeren način predvsem iz nepoučenosti in zavedenosti, mnogi celo mislijo, da tak način Cerkev priporoča. Razširjeno je celo popolnoma napačno mnenje, da je to spremembo naročil II. vatikanski koncil. V državah, kjer omenjeni indult ni bil sprejet, verniki brez težav prejemajo obhajilo na jezik, pritoževanja nad tem ni. Prav tako primeri nekaterih župnij v različnih evropskih in ameriških državah kažejo, da so verniki v veliki večini brez večjih težav ponovno sprejeli tak način prejemanja obhajila, ko je le-ta bil ustrezno predstavljen in uveden.

Pred nekaj leti je tako nek italijanski župnik napisal spodbudno pismo svojim sobratom. V njem je na kratko razložil, kako je v svoji čisto povprečni majhni mestni župniji v nekaj mesecih dosegel, da hodi 95 odstotkov ljudi k obhajilu kleče. Župnik je poudaril,  da moramo v teh časih počasi obnoviti vero in ponovno sezidati, kar je bilo opustošeno. Začel je z uvedbo celodnevnega češčenja Najsvetejšega vsak četrtek, pri svetih mašah pa je uvedel naslednje novosti:

1. Na začetku svete maše sta v cerkvi pred oltarjem že bila pripravljena dva klečalnika.
2. Medtem ko je šel mašnik v tabernakelj po ciborij, je za to zadolžena oseba prebrala naslednje preprosto sporočilo: »Papež Benedikt XVI. nas opominja, da je prejemanje obhajila kleče zelo pomenljivo znamenje češčenja. Zato smo se v naši župniji odločili, da vsem omogočimo tak način prejemanja.«
3. Obhajilo se je nato delilo vernikom, kakor so sami želeli.

Tak način je v veljavi pri vseh svetih mašah, le sporočilo pred obhajilom se bere samo ob nedeljah. Rezultat? Čeprav je župnik vernikom pustil popolno svobodo, se je približno 95 % njegovih župljanov odločilo prejemati obhajilo kleče in na usta. Župnik je zapisal, da so njegovi župljani dokazali, da ljudje razumejo, katera oblika obhajila je najprimernejša; zato so se odločili za preizkušeno večstoletno prakso. To velja tako za odrasle, kakor tudi za mladostnike in otroke.

Svoje pismo je zaključil s spodbudnimi besedami prijateljem župnikom ter jih spodbudil k pogumnim odločitvam.

1 komentar:

  1. Zelo podpiram prejemanje Svetega obhajila kleče in na jezik in kako težko gledam, ko prvo-obhajanci stegnejo roki in Hostijo sami dajo v usta. Župniki in katehisti(nje), prosim vas, imejte večje spoštovanje do Najsvetejšega. Vse posvečene osebe, zgledujte se po zaslužnemu papežu Benediktu XVI.!

    OdgovoriIzbriši

AdDominum

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...