ponedeljek, 05. februar 2018

Slovesni obredi svete mašeČloveška narava je takšna, da se brez zunanjih pomočkov ne more zlahka dvigati k premišljevanju božjih reči. Zaradi tega je dobra mati Cerkev postavila nekatere oblike [ritus] pri maši: da naj namreč duhovnik nekatere besede izgovarja potiho, druge pa glasno. Prav tako uporablja bogoslužna dejanja [caeremonias]: skrivnostne blagoslove, luči, kadilo, oblačila in mnogo drugih takih stvari, sprejetih iz apostolske ureditve in apostolskega izročila. S tem naj bi se prebujala zavest o dostojanstvu te velike daritve; in srca vernikov naj bi iz teh vidnih znamenj bogovdanosti in pobožnosti dobivala spodbudo za premišljevanje [contemplationem] vzvišenih stvarnosti, skritih v tej daritvi.

Tridentinski cerkveni zbor, 22. seja (1562); 5. poglavje

Strle Anton, Vera Cerkve: dokumenti Cerkvenega učiteljstva. 2. popravljena izdaja. Celje: Mohorjeva družba, 1997; str. 329.

Ni komentarjev:

Objava komentarja

AdDominum

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...